شبانه ۱۸۰

گفته می‌شود تا ۲۰ سال آینده ایران #خشک می‌شود. در این #شبانه می‌خواهیم ببینیم که واقعاً خشک می‌شویم یا نه و اینکه کارشناسان در این مورد چه می‌گویند. بشنوید!


گفته می‌شود تا ۲۰ سال آینده ایران #خشک می‌شود. در این #شبانه می‌خواهیم ببینیم که واقعاً خشک می‌شویم یا نه و اینکه کارشناسان در این مورد چه می‌گویند. بشنوید!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *