روسی‌سازی دموکراسی در ترکیه

بر اساس یک تبصره، اگر پارلمان در دوره دوم یک رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند در انتخابات شرکت کند. این تبصره راه را برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان حتی فراتر از سال ۲۰۲۹ باز می‌کند

ادامه مطلب

شبانه ۱۸۰

گفته می‌شود تا ۲۰ سال آینده ایران #خشک می‌شود. در این #شبانه می‌خواهیم ببینیم که واقعاً خشک می‌شویم یا نه و اینکه کارشناسان در این مورد چه می‌گویند. بشنوید!

ادامه مطلب
Page 2 of 3123