در بازی رفاهی برنامه ششم چه کسی برد و چه کسی باخت؟

ماه گذشته و پس از کش و قوس های فراوان کلیات لایحه برنامه ششم توسعه با میزان آرای شکننده ۱۵۴ رای به تصویب مجلس رسید. شاید همه چیز را در خصوص این برنامه همین میزان آرای اندک و شکننده بیان کند. در یک کلام، مهمترین سند اجتماعی و اقتصادی کشور، شکننده ترین رای را آورد، لایحه ای که به تعبیر رایج سیاستگذاران قرار است ریل گذار توسعه کشور باشد.

ادامه مطلب
Page 3 of 3123