آیا انقلاب آمریکا اشتباه بود؟ به مناسبت چهارم جولای، سالگرد استقلال آمریکا

نشریه «وکس» درمطلبی استقلال آمریکا از بریتانیا را اشتباه دانسته و به دلایلی همچون تاخیر درالغای برده‌داری و همچنین شکل‌گیری نظام ریاستی بجای پارلمانی استناد کرده است

ادامه مطلب