نمودار دیوانه ترقی بهای مستغلات در تهران از دهه پنجاه تا كنون

یادداشت ابراهیم افشار درباره سرگذشت افزايش تصاعدي قيمت منزل و آپارتمان از ۱۳۰۵ تاكنون در تهران که به گفته او مانند رقص زامبای مستغلات است،‌ آمارهايي نشاط‌آور و غيرقابل‌باور!

ادامه مطلب