داستان برق شیراز

در سال ۱۳۲۵ عده‌ای از جوانان ورزش‌دوست شیرازی با هدایت ابراهیم نعمت‌اللهی که در کارخانه چراغ برق شیراز کار می‌کردند تصمیم به تشکیل یه تیم فوتبال گرفتند. تصمیمی که در روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۵و با تأیید مهندس خمسی مدیر کارخانه مبنی بر تاسیس باشگاه برق شیراز محقق شد و قدیمی‌ترین تیم شهرستانی تاریخ فوتبال ایران به ثبت رسید. این آغاز

ادامه مطلب