نگاهی به سخنان اخیر احمدی‌نژاد ؛ آیا تحریم‌ها به دلیل اقدامات دولت اصلاحات بود؟

احمدی نژاد می‌گوید که تحریم‌ها به دلیل اقداماتی بود که در دوره مذاکرات حسن روحانی در دولت اصلاحات اتفاق افتاد. سخنان اخیر او درباره تحریم‌ها، چقدر با مستندات تاریخی مطابقت دارد؟

ادامه مطلب

هم‌زمان با فرازونشیب فساد در ایران، نامزدهای انتخابات چه مسوولیتی داشته‌اند؟

در انتخابات اخیر، مبارزه با فساد، یکی از شعارهای پررنگ نامزدها است. فساد، مطابق تعریف «سازمان شفافیت بین‌المللی»، «استفاده از مقام دولتی برای کسب منفعت شخصی» است.

ادامه مطلب