زبان، ذهن و فرهنگ: مقدمه‌ای مفید و کاربردی

زولتان کوچش استاد زبان‌شناسی بخش مطالعات آمریکاییِ دانشگاه اوتوس لوراند در بوداپست است. او یکی از چهار ویراستار نشریه‌ی آکادمیک و بین‌المللی استعاره و نماد است که به دست انتشارات لارنس ارلبام در آمریکا چاپ می‌شود. علاوه برین او عضو هیئت مشاوران نشریه‌ی زبان‌شناسی شناختی و چند نشریه‌ی بین‌المللی دیگر است و در تدوین چند لغت‌نامه‌ی انگلیسی به مجارستانی و مجارستانی به انگلیسی دست داشته است. او در حال حاضر بر زبان و صورت‌بندی‌های مفهومی احساسات، تنوع‌های بین‌فرهنگی استعاره و رابطه‌ی زبان، ذهن و فرهنگ از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی کار می‌کند.
همان‌طور که از عنوان‌ش پیداست کتاب کوچش مقدمه‌ای کاربردی برای آشنایی با مسائل زبان، ذهن و فرهنگ از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی‌ست، چارچوبی که کووچش کم‌وبیش سخت‌گیرانه اتخاذ کرده و او را بررسی این مسائل از چارچوب‌های دیگر معاف کرده است. کووچش در پی پاسخ به این پرسش است که «ما چطور به تجربیات‌مان معنا می‌دهیم؟». با این وجود به نظر می‌رسد که کوچش در عمل معنا را امری نشأت‌گرفته از ذهن می‌داند که توسط فرهنگ صورت‌بندی شده است و به این ترتیب به نقش تعاملات و زیرمتنِ اجتماعی که در پس واژه‌ی «ما» نهفته است چندان بهایی نمی‌دهد. کتاب جنبه‌ی عملی خود را در نکات کلیدی و تمرین‌هایی که در انتهای هر بخش آمده نشان می‌دهد. به این ترتیب کتاب با وجود ادعای برآورده کرده گزارشی کامل از جنبه‌های مختلف ساخت معنا در عمل توصیفی خوب از نمونه‌های این فرآیند، آن هم از دیدگاه رایج زبان‌شناسی شناختی به دست می‌دهد. فصل چهارم کتاب که به رده‌بندی‌های جنجالی‌تر فرهنگی و بحث درباره‌ی هنر می‌پردازد و از چارچوب اصلی کتاب فراتر می‌رود، شاید نوآورانه‌ترین دستاورد کووچش درحوزه‌ی تخصص‌ش باشد. کتاب گرچه برای ناآشنایان به حوزه‌ی زبان‌شناسی شناختی خواندنی‌ست و دیدگاه‌هایی نو بر زبان و معنا را مطرح می‌کند حرف تازه‌ای برای دانشجویانی که بیشتر با این حوزه آشنا‌ی‌اند ندارد.
زبان، ذهن و فرهنگ: مقدمه‌ای مفید و کاربردی/ زولتان کوچش/ ترجمه‌ی جهانشاه میرزایی/ نشر آگه ۱۳۹۶/ ۱۰۰ صفحه/ ۱۵ هزار تومان

ادامه مطلب