ادعای نماینده مخالف پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تروریسم: می‌خواهند قاسم سلیمانی و محسن رضایی را تحویلشان بدهیم

عبدالرضا مصری گفت در تعاریف کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، سپاه یک سازمان تروریستی است و اگر به آن بپیوندیم، باید محسن رضایی، ولایتی و قاسم سلیمانی را تحویل دهیم تا محاکمه شوند!

ادامه مطلب